درباره drjabbehdari

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
drjabbehdari تاکنون 4 مطلب را ایجاد کرده است.

لکه های سفید درمغز من نشانه چیست؟

2019-08-29T08:15:31-01:00

لکه های سفید درمغز من نشانه چیست؟ شاید شما هم یکی از صدها نفری باشید که هرروز برای مشکلاتی نظیر سردرد سرگیجه و گز گزدست و پا و...به پزشک مراجعه [...]

لکه های سفید درمغز من نشانه چیست؟2019-08-29T08:15:31-01:00