درباره drjabbehdari

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
drjabbehdari تاکنون 4 مطلب را ایجاد کرده است.

لکه های سفید درمغز من نشانه چیست؟

لکه های سفید درمغز من نشانه چیست؟ شاید شما هم یکی از صدها نفری باشید که هرروز برای مشکلاتی نظیر سردرد سرگیجه و گز گزدست و پا و...به پزشک مراجعه [...]

لکه های سفید درمغز من نشانه چیست؟2021-09-08T15:54:03+00:00